Obsługa prawna firmKancelaria_Poznań_foto

W ramach kompleksowej obsługi przedsiębiorców świadczymy usługi zarówno na rzecz jednoosobowych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jak i na rzecz spółek.

Obsługa prawna jednoosobowych przedsiębiorców

W ramach doradztwa prawnego Kancelaria wyspecjalizowała się we wspieraniu jednoosobowych przedsiębiorców. Usługi prawne kierujemy dla firm borykających się z koniecznością poradzenia sobie z wyzwaniami wymogów formalnych w codzienności ich biznesu.

Zajmujemy się analizowaniem, opiniowaniem jak i sporządzaniem projektów umów handlowych. Kierujemy w imieniu przedsiębiorców wezwania do zapłaty, przygotowujemy pozwy i dążymy do skutecznego odnalezienia majątku i wyegzekwowania należnych pieniędzy. Z drugiej strony przygotowujemy też linię obrony przed podmiotami roszczącymi do nich pretensje. Zatem redagujemy odmowy do zapłaty, odpieramy zarzuty, wnosimy sprzeciwy, zarzuty od nakazów zapłaty, odpowiedzi na pozew. Podejmujemy też intensywne działania obronne w celu zminimalizowania skutków pozwów i egzekucji. Analizujemy przesłanki i kwestie najkorzystniejszego rozwiązania krytycznych sytuacji finansowych, włącznie z rozwiązaniami gwarantowanymi przez prawo upadłościowe. Pomagamy przedsiębiorcom zarówno w dynamicznym rozwoju, jak i w sytuacjach, gdy muszą stanąć na nogi.

Doradzamy różnym branżom - poczynając od przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług, produkcją jak i sprzedażą.

Otaczamy opieką prawną zarówno w okresie prosperity jak i wahań koniunktury. Cenimy sobie lojalność Klientowi i tym samym się odwzajemniamy.

Obsługa prawa spółek

Doradztwo prawne dla spółek obejmuje szerszy zakres obsługi, aniżeli doradztwo dla firm jednoosobowych. Wynika to naturalnie z korporacyjnego charakteru prowadzonych czynności przez spółki. Stąd też w zakresie obsługi spraw spółek prowadzimy postępowania sądowe jak i egzekucyjne. Zajmujemy się zakładaniem spółek, przygotowywaniem umów inwestycyjnych, redagowaniem umów i statutów. Wreszcie zajmujemy się także bezpieczną likwidacją spółek. Na etapie zawiązywania spółki doradzamy, w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć interesy wspólników, udziałowców i akcjonariuszy. Jak bezpiecznie zainwestować spółkę, w szczególności zabezpieczając interes prywatny. Zabezpieczamy zarówno inwestorów, wspólników, członków rad nadzorczych, jak i członków zarządu przed ryzykiem wynikającym z prowadzenia spółek

Prowadzimy audyty prawne obejmujące całokształt działalności przedsiębiorstw, w tym weryfikujemy ryzyko związane z prowadzonymi lub planowanymi przedsięwzięciami. Zajmujemy się także ochroną praw na tle nieuczciwej konkurencji, organizacją zakładów pracy, przejęciami i łączeniem przedsiębiorstw. Zakres doradztwa dla przedsiębiorców każdorazowo zdeterminowany jest przez rodzaj prowadzonej działalności. Podejmując się współpracy każdorazowo dostosowujemy się do potrzeb każdej firmy, celem ułatwienia prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do przedstawienia nam dotychczasowych potrzeb obsługi prawnej i podjęcia współpracy z naszą Kancelarią. Zachęcamy do przedstawienia nam dotychczasowych potrzeb obsługi prawnej i podjęcia współpracy z naszą Kancelarią.

Radca prawny Marcin Butkiewicz

Tel 61 641-64-61  Fax 61-641-64-91