Wybory prezydenckieKancelaria_Poznań_fotoCzy  Aleksander Kwaśniewski może zostać prezydentem?

Aleksander Kwaśniewski - jak podaje Wikipedia to polski polityk, z zawodu dziennikarz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005.

Falandyzacja prawa – stosowane w polskiej publicystyce pejoratywne określenie na niektóre próby interpretacji (wykładni) prawa bądź na usprawiedliwienie organów władzy, których postępowanie balansuje na granicy prawa. Określa się tak „naginanie” prawa, próby jego interpretacji w doraźnym interesie interpretator.

Dziś postawimy pytanie, czy nie istnieje luka prawa pozwalająca zostać Aleksandrowi Kwaśniewskiemu po raz kolejny. Na naszej stronie o tym, jak można korzystnie dla Aleksandra Kwaśniewskiego odczytywać zapisy konstytucji – być może falandyzując prawo.

A przy okazji o tym, jak ustawodawca dyskryminuje część Polaków, wprowadzając ograniczenia w ubieganiu się o urząd Prezydenta.

Odnosząc się do tematu kandydowania Aleksandra Kwaśniewskiego – zgodnie z Konstytucją RP z 1997 roku:

Art.127.1.Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.   2.Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.   3.Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Konstytucja RP ustanowiła zatem w 1997 roku nowe zasady wyboru Prezydenta RP.

Od czasu ustanowienia nowych konstytucyjnych zasad wyboru Prezydenta RP, Aleksander Kwaśniewski kandydował tylko raz. Tzn. kandydował (był wybrany)  tylko raz na nowych zasadach kandydowania i sprawowania urzędu. Innymi słowy wg. nowych zasad wyboru Prezydenta mógłby kandydować jeszcze raz. Wg. nowych zasad wyborów i pełnienia funkcji Prezydenta nie urzędował bowiem dwie kadencje (dwie pełne kadencje).

Wprawdzie nie wynika to z samej konstytucji, ale w tzw zasadach techniki prawodawczej, tj. zapisów prawnych wskazujących jak redagować ustawy by były odpowiednio, jednolicie interpretowane :

Przepisowi nadającemu moc wsteczną ustawie lub jej części nadaje się brzmienie: „Ustawa wchodzi w życie z dniem i ma zastosowanie do zdarzeń (stanów rzeczy) „ które powstały przed dniem „ alb o „Ustawa wchodzi w życie z dniem i ma zastosowanie również do zdarzeń (Stanów rzeczy), „ które powstały przed dniem „ albo też „Ustawa wchodzi w życie z dniem „ z mocą od dnia”

Konstytucja odnośnie liczenia kadencji prezydenckiej, nie wskazała w przepisach przejściowych, iż stosuje się ją do kadencji już trwającej od dwóch lat.

Co więcej, redakcja art. 127 może prowadzić też i do takich interpretacji, że po dwóch kadencjach i przerwie na innego prezydenta, można być jeszcze raz wybranym.  Tzn. można zapis tego przepisu odczytać w ten sposób, iż Konstytucja nie stanowi, że Prezydentem RP można być tylko dwa razy. Gdyby tak miało być, zapewne by tak to zredagowano. Zatem pojawiają się i interpretacje, jakoby Konstytucja stanowiła, iż można być ponownie, a zatem bezpośrednio po pierwszym razie, wybranym drugi raz. Czyli Konstytucja miałaby nie zakazywać kandydowania np. w najbliższych wyborach prezydenckich.

Odnośnie dyskryminacji obywateli w wyborach prezydenckich warto zwrócić uwagę, iż na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat. Przygotowując projekt Konstytucji nie prowadzono żadnych badań wskazujących, iż zakres odpowiedzialności w wieku 35 lat jest większy niż u ludzi młodszych. Można rzecz, że wiek ten został dobrany zupełnie przypadkowo. Warto zwrócić uwagę, że można być premierem, szefem służb specjalnych, szefem dyplomacji, ministrem obrony narodowej, prezesem rentownych i dużych spółek, sędzią itd będąc o wiele młodszym, czy też wystarczające może być najzwyczajniej osiągnięcie pełnoletniości. Można mieć faktycznie większy zakres uprawnień i obowiązków aniżeli prezydent będąc młodszym aniżeli 35 latek. Wydaje się, że Konstytucja, która sama zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek, taką dyskryminację przewiduje. Rozwiązanie dotyczące wieku zdaje się nie tylko dyskryminująca ale i archaiczne.

 Tradycyjnie też zwiastun filmowy, tym razem o wyborach prezydenckich z Georgem Clooney’em, w tym o kulisach pracy sztabów wyborczych.


Film dostępny na serwisie vod.pl

Idy marcowe (łac. Idus Martii) − w kalendarzu rzymskim święto środka miesiąca (piętnasty dzień) marca, święto poświęcone rzymskiemu bogowi wojny – Marsowi. Odbywał się wtedy przegląd wojsk.

Idy marcowe są szczególnie znane, ponieważ podczas tego święta w 44 roku p.n.e. Juliusz Cezar został zamordowany, otrzymując 23 pchnięcia sztyletem, zadane przez grupę ok. 60 zamachowców, w tym jego przyjaciela, Brutusa./za Wikipedia/

Strona  Kancelarii Poznań na YouTube

 

Google+